Để có câu trả lời chính xác việc dùng sả, chanh và gừng có phải là cách làm hết mụn không thì mời bạn theo dõi video và lắng nghe những chia sẻ đến từ chuyên gia Nguyễn Thị Hiền.