Bất cứ vị trí nào trên cơ thể cũng có thể xuất hiện mụn mủ. Nhưng vị trí nào thường xuyên mọc mụn mủ nhất? Mời các bạn cùng lắng nghe chuyên gia Trần Quang Đạt tư vấn cụ thể trong nội dung video trên đây.